• ثبت شرکت در باکو

  ثبت شرکت در باکو 1393/6/16

   هرگونه سرمایه گذاری خارجی در این کشور به صورت خرید سهام، مشارکت و ... نیازمند ثبت دولتی شرکت در سازمانهایی...

 • مزایای ثبت شرکت در ترکیه

  مزایای ثبت شرکت در ترکیه 1393/6/16

  کشور ترکیه به سرعت در حال تبدیل شدن به شاهراه تجاری منطقه است. این کشور که پلی بین شرق و غرب محسوب می شود در...

 • درباره ما

  درباره ما 1393/6/16

  شرکت سراج آرام 

  این شرکت درسال 1385تاسیس و باچندین سال سابقه درخشان دارای دفاتر رسمی صرافی وبازرگانی درکلیه...