مزایای ثبت شرکت در ترکیه

1393/6/16

کشور ترکیه به سرعت در حال تبدیل شدن به شاهراه تجاری منطقه است. این کشور که پلی بین شرق و غرب محسوب می شود در دهه های گذشته مشوقهای بسیار قابل توجهی برای جذب سرمایه گذاری خارجی عرضه کرده است.شما می توانید با ثبت شرکت در ترکی ه از فرصتهای تجاری ارزشمندی برخوردار شود و به سرعت وارد عرصه تجارت بین الملل شوید.برای ثبت شرکت درترکیه نیازی به داشتن شریک خارجی نیست و شما می توانید با بهره گیری از خدمات تخصصی فقط با پرداخت 4000 دلار در مدت کمتر از 10 روز شرکت خود را در ترکیه ثبت کنید و اقامت ترکیه دریافت کنید

ترجمه رسمی‌پاسپورت‌ کلیه سهامداران
* ثبت رسمی‌شرکت تجاری در ترکیه
* ثبت رسمی‌امضاء مدیرعامل
* تنظیم اساسنامه شرکت با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوی کارفرما
* تنظیم فرم مخصوص تاسیس شرکت
* تنظیم فرم اتاق بازرگانی
* تنظیم فرم تعهد آدرس مربوط به اتاق بازرگانی
* تایید رسمی‌اساسنامه
* مترجم ( بنا به قانون ترکیه برای کسانی که به زبان ترکی وارد نیستند در تایید مدارک در دفترخانه مترجم الزامی‌است)
* اخذ کارت بازرگانی
* چاپ رسمی‌روزنامه شرکت
* پرداخت هزینه باطل کردن تمبر رسمی
* تنظیم فرم اداره مالیات
* اخذ شماره مالیاتی اعضای شرکت
* اخذ شماره مالیاتی شرکت
* تاییدیه ادرس محل کار توسط مامور اداره مالیات
* پلمپ دفاتر حسابداری
* گشایش حساب بانکی شرکت
* معرفی مشاور مالی رسمی (طبق قانون ترکیه همه شرکت ها باید داری مشاور مالی رسمی ترک باشند)
* ارائه خدمات برای تنظیم اجاره نامه محل شرکت.

تگ ها