سرمایه گذاری آذربایجان

تاریخ مقاله: 1393/10/3

سرمایه گذاری آذربایجان

 
سرمایه گذاری برای گرفتن اقامت

سرمایه گذاری یکی از روش های گرفتن اقامت در کشور جمهوری آذربایجان می باشد بطوریکه سرمایه به سیستم اقتصادی جمهوری آذربایجان وارد شود.
روش های سرمایه گذاری در آذربایجان

سرمایه گذارشی از طریق خرید ملک یا مغازه سنددار

سرمایه گذاری از طریق سپرده گذاری بانکی به نام شخص سرمایه گذار

سرمایه گذاری از طریق ایجاد شغل

(به این ترتیب که شرکتی به ثبت می رسد و یا کارخانه ای تاسیس می گردد و نیروی کار جذب و استخدام می شوند.)

مراحل اقامت در آذربایجان

مرحله اول : استعلام حقوقی از صفحه اول گذرنامه جهت استعلام بین المللی

مرحله دوم: اقدام برای گرفتن دعوتنامه سه ماهه از طرف سازمان مهاجرت کشور آذربایجان

مرحله سوم: حضور شخص مورد نظر در باکو به مدت پنج تا هفت روز، جهت تحویل دادن مدارک به سازمان مهاجرت و اقدام برای دریافت گرین کارت

مرحله چهارم: دریافت گرین کارت بعد از چهل روز کاری توسط شخص

مرحله پنجم: خرید یک واحد آپارتمان بعد از مدت زمان یک ماه ، آپارتمان سند دار واقعی

اقامت در کشور آذربایجان

اقامت در کشور آذربایجان به دو صورت موقت و دایم امکان پذیر است.موقت: اقامتی است که شخص معتبر (شخصی با گردش مالی خوب و حساب بانکی معتبر) از سازمان مهاجرت این کشور به وسیله دعوتنامه درخواست می نماید.

این دعوتنامه که باید به تایید سازمان مهاجرت برسد ، توسط خودتان مستقیما از سرکنسولگر کشور آذربایجان گرفته شده و برای اقامت موقت اقدام می شود.

دایم: با داشتن توجیه اقتصادی قوی برای کشور آذربایجان قابل انجام است. با داشتن مبلغ دست کم پنجاه هزار منات یا شصت و پنج هزار دلار در حساب بانکی فرد، برای شروع پروسه گرفتن اقامت دایم، برای گرین کارت آذربایجان اقدام می شود. یکی از توجیه های اقتصادی، ثبت شرکت نیز می تواند باشد. ثبت شرکت در این کشور ملزم به داشتن سابقه کاری مفید و تاییدیه توسط شرکت مورد نیاز به شخص است.

تگ ها